panattar

Love Play Ukulele Photo Traveling

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

วิธีการทำขนมดอกจอก

Posted by panattar May - 4 - 2011


ไปชมการทอดขนมดอกจอกกันสดๆ ได้ที่ตลาดคลองสวน 100 ปี ฉะเชิงเทรา
แล้วจะรู้สึกเลยว่ากว่าจะได้ขนมชิ้นนี้มามันต้องอาศัยความอดทนในการทอดและเอาใจใส่ทุกรายละเอียดจริงๆ
ส่วนใครอยากได้สูตรขนมนี้ลองไปดูที่นี่คะ

No related posts.